2021

Есеп беру ҚҚ "ИНМИР" 

2020

Есеп беру ҚҚ "ИНМИР" 

2019

Есеп беру ҚҚ "ИНМИР" 

2018

Есеп беру ҚҚ "ИНМИР" 

2017 

Есеп беру ҚҚ "ИНМИР" 

2016

Есеп беру ҚҚ "ИНМИР" 

2012-14 жылдар:

«Ұлттықжәнехалықаралықдамубастамаларыинституты» қоғамдыққоры 2014 жылдың 23 шілдесіндеөзініңекіжылдығынатапөтті.Біз өз іс-әрекетіміз туралы есеп шығарамыз.